dr hab. med. Marek ModrzyŮski

specjalista laryngolog, specjalista alergolog

KRWAWIENIA Z NOSA

LECZENIE

PLAZMA ARGONOWA - LASER - KOAGULATOR FOTONOWY