STRONA G??WNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 KONTAKT / CENNIK

 

- LASER - KRIOCHIRURGIA - KOAGULATOR FOTONOWY - PLAZMA ARGONOWA -  RADIOCHIRURGIA - SHAVER -

dr hab. med. Marek Modrzyński

specjalista laryngolog; specjalista alergolog
lekarz medycyny estetycznej

PRZEROST MIGDAŁKÓW
LECZENIE ZABIEGOWE

  • image slider jquery
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
carousel bootstrap by WOWSlider.com v7.8

X

PRZEROST MIGDAŁKÓW
LECZENIE ZABIEGOWE

Choć istnieją oczywiście wskazania do całkowitego, chirurgicznego usuwania migdałków to wielu wypadkach wystarczające okazać się może tylko częściowe ich zmniejszenie (tzw. tonsillotomia) połączone z próbą wyeliminowana czopów ropnych i zmniejszenia tendencji do nawrotowych angin. Cele te w wielu przypadkach próbować można osiągnąć wykorzystując różne techniki małoinwazyjne.

W lżejszych przypadkach spróbować można wyeliminować stan zapalny, np. przez stosowanie płukania migdałków z zastosowaniem specjalnie stworzonych do tego celu urządzeń

PŁUKANIE MIGDAŁKÓW

jednak w przypadkach bardziej zaawansowanych w grę wchodzi jakaś z opisanych dalej form leczenia zabiegowego.

MAŁOINWAZYJNE ZABIEGI OPERACYJNE MIGDAŁKÓW

Na wybór techniki postępowania w danym przypadku wpływ może mieć m.in. wyjściowa wielkość migdałków.

W przypadku migdałków większych często zasadne okazać się może zastosowanie przy tym łączne
kilku technik lub wykonanie zabiegu w kilku etapach.

KRIOCHIRURGIA (KRIOTERAPIA)

Zabieg ten jako pojedyncza procedura sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku migdałków zmienionych zapalnie ale nie bardzo dużych. W przypadku migdałków większych uzasadnione być może zastosowanie technik łączonych. Oczywiście szanse powodzenia zabiegu są większe w wypadku stosowania odpowiedniej jakości sprzętu, najlepiej umożliwiającego elektroniczny pomiar czasu pracy i temperatury sondy.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i jest praktycznie całkowicie bezkrwawy. Dla osiągnięcia pozytywnego efektu leczniczego z reguły nie dąży się do "wymrażania" całych migdałków - najczęściej chodzi o jeden zabieg (można go oczywiście powtarzać jeśli zaszła by taka konieczność), który w efekcie doprowadzić ma do przebudowy struktury migdałka w taki sposób, by uległ on zmniejszeniu, a dodatkowo aby wytłumić toczący się w nim proces zapalny (co przejawia się np. tworzeniem się czopów ropnych w kryptach, nawrotowymi zapaleniami, itd). Zabieg powoduje też zamknięcie części naczynek krwionośnych w obrębie migdałka
 
W przypadku obecności głębokich krypt dokonuje się też dodatkowo ich wybiórczego mrożenia specjalnymi końcówkami o innym kształcie (tzw. krioablacja krypt migdałków).

 
html5 video playlist by EasyHtml5Video.com v3.5
 


Westerman ST. Clinical experiences with cryosurgical tonsillectomy. Ear Nose Throat J. 1980 Mar;59(3):115-7.

Desarda KK. Cryosurgery: Clinical Applications of Otorhinolaryngology, London 2012.

RADIOCHIRURGIA (RaVoR)

Jeśli migdałki nie są bardzo przerośnięte to zabieg z użyciem samej krioterapii jest z reguły wystarczający. Jeśli natomiast są trochę większe (a taka sytuacja występuje u większości osób mających problemy z migdałkami) to dodatkowo wykonać można podczas tej samej procedury np. zabieg z użyciem fal o częstotliwości radiowej
(RaVoR - radiofrequency volume reduction).

W zabiegu tym specjalna fala przepuszczona przez głębsze warstwy migdałka powoduje kontrolowane podgrzanie przerośniętej tkanki co w efekcie w przeciągu kilku tygodni prowadzi do jej włóknienia i w efekcie do zmniejszenia się migdałków.

 
html5 video playlist by EasyHtml5Video.com v3.5
 

Bäck L, Tervahartiala P, Piilonen A, Mäkitie A, Ylikoski J. Assessment of submucosal radiofrequency tonsil reduction by magnetic resonance imaging. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Oct;38(5):537-44.

Nemati S, Banan R, Kousha A. Bipolar radiofrequency tonsillotomy compared with traditional cold dissection tonsillectomy in adults with recurrent tonsillitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Jul;143(1):42-7.
 

UWAGA

TEN TYP ZABIEGU JEST NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANY
(ZABIEG ŁĄCZONY = KRIOCHIRURGIA + RF)

LASER MEDYCZNY

W przypadku migdałków bardzo powiększonych sam zabieg kriochirurgiczny nawet uzupełniony działaniem fali RF może nie doprowadzić do takiego zmniejszenia się migdałków, jakie byłoby pożądane. W takiej sytuacji w drugim etapie, po upływie kilku tygodni migdałki dodatkowo zmniejszyć można laserem. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy tym wykorzystując tzw. skaner laserowy, który pozwala na precyzyjne usunięcie nadmiaru przerośniętej tkanki warstwa po warstwie bez ryzyka uszkodzenia głębiej leżących struktur. Niestety klasyczne lasery operacyjne nie są z reguły wyposażone w to urządzenie, przez co zabieg z wykorzystaniem skanera przeprowadzają stosunkowo nieliczne ośrodki.
Poniżej zobaczyć można film i zdjęcie obrazujące jak wygląda gardło w trakcie i po takim pojedynczym,
trwającym kilkanaście minut zabiegu.

html5 video playlist by EasyHtml5Video.com v3.5

Bardzo duże migdałki można również zmniejszyć z użyciem noża harmonicznego, koblatora lub specjalnych narzędzi elektrochirurgicznych

DLA PORÓWNANIA PONIŻEJ ZOBACZYĆ MOŻNA JAK WYGLĄDA KLASYCZNY ZABIEG USUNIĘCIA MIGDAŁKÓW PODNIEBIENNYCH

 
convert mp4 to ogg by EasyHtml5Video.com v3.5
 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(najczęstsze pytania i odpowiedzi)

 

X

 

INNE PROBLEMY Z ZAKRESU LARYNGOLOGII

 

 

Polipy nosa, przerost ma??owin, uzale?nienie od kropli ....
NOS - NIEDRO?NO??

Przerost migda?k?w, czopy ropne, nawrotowe anginy ....
MIGDA?KI
Chrapanie i bezdech podczas snu ....
CHRAPANIE - BEZDECH
P?ukania zatok metod? Proetza, inhalacje AMSA ...
ZATOKI - P?UKANIE
Krwawienia z nosa - leczenie laserem ....
KRWAWIENIA Z NOSA
 

FOTOGALERIA

MA?OINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE
POZOSTA?E PROBLEMY LARYNGOLOGICZNEREJESTRACJA
 

 STRONA G??WNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 KONTAKT / CENNIK