STRONA GŁÓWNA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 KONTAKT / CENNIK


dr hab. med. Marek Modrzyński
specjalista laryngolog; specjalista alergolog


 

Migdałki podniebienne stanowią bardzo ważny element układu obronnego gardła. To one jako pierwsze stykają się
z substancjami wnikającym do naszego organizmu z pokarmami i z wdychanym powietrzem zapoczątkowując uruchomienie mechanizmów obronnych.
 Istnieją jednak sytuacje, w których dochodzi do ich znacznego przerostu bądź też rozwoju w ich obrębie procesów zapalnych mogących odbijać się bardzo niekorzystnie na naszym zdrowiu.
 Przerośnięte i zmienione zapalnie migdałki podniebienne utrudniają połykanie i oddychanie, a zwężając gardło prowadzą do chrapania oraz pojawienia się bardzo niebezpiecznych bezdechów sennych.
 Dodatkowo w związku z obecnością w ich obrębie licznych bakterii stanowią ognisko zakaźne co może objawiać się nawrotowymi anginami i zapaleniami gardła, tworzeniem ropni okołomigdałkowych, a nawet uszkodzeniem serca, rozwojem choroby reumatycznej czy posocznicy.

 


 

 


Jak wyglądają nieprawidłowe migdałki: mają często bardzo duże zagłębienia - tzw. krypty migdałkowe (Fot.1), w których okresowo lub na stałe obecne mogą być czopy ropne (Fot.2), dodatkowo mogą (choć nie muszą) być znacznie powiększone (Fot.3)

W tych sytuacjach konieczne jest nie ciągłe branie antybiotyków (czego niestety doświadcza większość pacjentów), które są w stanie przynieść tylko krótkotrwałą poprawę, ale wyeliminowanie ognisk zakażenia, czyli migdałków bądź przez ich całkowite usunięcie bądź też zmniejszenie ich masy, najlepiej w połączeniu z ograniczeniem ich wypaczonej funkcji.

Całkowite usunięcie migdałków to zabieg, który obecnie wykonuje się zdecydowanie rzadziej niż kiedyś.
 
W większości ośrodków przeprowadza się go przy tym z zastosowaniem klasycznej
i praktycznie od ponad stu lat niezmienianej metody chirurgicznej.

Nie zawsze dla uzyskania zadowalającego efektu
leczniczego potrzebne jest całkowite
wycięcie migdałków.


W wielu wypadkach wystarczające okazać się może częściowe ich zmniejszenie połączone
z próbą wyeliminowana czopów ropnych
i zmniejszenia tendencji do nawrotowych angin.

Choć w lżejszych przypadkach spróbować można wyeliminować stan zapalny, np. przez stosowanie płukania migdałków z zastosowaniem specjalnie stworzonych do tego celu urządzeń

PŁUKANIE MIGDAŁKÓW

to w przypadkach bardziej zaawansowanych w grę wchodzi jakaś z form leczenia zabiegowego.

Poza klasycznym leczeniem chirurgicznym u większości osób dobrze sprawdza się tu kriochirurgia (krioterapia). Oczywiście szanse powodzenia zabiegu są większe w przypadku stosowania odpowiedniej jakości sprzętu,
najlepiej umożliwiającego elektroniczny pomiar czasu pracy i temperatury sondy.

 Poniżej dla przykładu przedstawione są zdjęcia z przebiegu zabiegu kriochirurgicznego. Choć uzyskanie efektu widocznego na ostatnim z nich, szczególnie w przypadku większych migdałków, wymagałoby kilku niezależnych mrożeń, to warto pamiętać, że dla osiągnięcia pozytywnego efektu leczniczego z reguły nie jest konieczne "wymrażanie" całych migdałków - najczęściej wystarcza jeden zabieg (który oczywiście można
powtarzać jeśli zaszła by taka konieczność) w skutek którego dochodzi do częściowego zmniejszenia
i przebudowy struktury migdałka. Dodatkowo można uzupełniająco wykonać też wybiórcze mrożenie
samych krypt (tzw. krioablacja krypt migdałków).


JAK WIDZISZ PRZY TYM ZABIEGU NIE WYKONUJE SIĘ ŻADNYCH CIĘĆ

Dodatkowe zmniejszenie migdałków uzyskać można stosując laser operacyjny, przy czym najlepszy rezultat uzyskuje się wykorzystując dodatkowo tzw. skaner laserowy, który pozwala na precyzyjne usunięcie nadmiaru przerośniętej tkanki warstwa po warstwie bez ryzyka uszkodzenia głębiej leżących struktur.
Niestety klasyczne lasery operacyjne nie są z reguły wyposażone w to urządzenie, przez co zabieg
z wykorzystaniem skanera przeprowadzają stosunkowo nieliczne ośrodki.
Poniżej zobaczyć można film i zdjęcie obrazujące jak wygląda gardło w trakcie i po takim pojedynczym,
trwającym kilkanaście minut zabiegu. Migdałki zostały tu znacznie zmniejszone.
 


W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NAJLEPSZE EFEKTY
DAJE ZABIEG ŁĄCZONY
=
ZABIEG(I) KRIOTERAPII
(GŁÓWNY CEL: ELIMINACJA ZMIAN ROPNYCH, ZAMKNIĘCIE CZĘŚCI NACZYŃ I CZĘŚCIOWE ZMNIEJSZENIE MIGDAŁKÓW)
+
PO UPŁYWIE MIN. 6 TYGODNI
(JEŚLI JEST JESZCZE TAKA POTRZEBA - OK. 10% PRZYPADKÓW)
UZUPEŁNIAJĄCY ZABIEG LASEREM
(GŁÓWNY CEL: ZMNIEJSZENIE MIGDAŁKÓW, SPŁYCENIE KRYPT)

Migdałki można też zmniejszyć w technice RaVoR (radiochirurgia). Zabieg wykonywany jest również w znieczuleniu miejscowym i polega na kilkakrotnym wkłuciu w migdałek specjalnej elektrody, przez którą przepuszcza się następnie specjalną falę elektromagnetyczną, co w efekcie prowadzi do włóknienia i zmniejszenia się migdałków.
 

Poza tradycyjnym skalpelem istnieją również inne narzędzia operacyjne służące do usuwania migdałków,
np. tzw. nóż harmoniczny

na krótkich filmach poniżej można zobaczyć porównanie obu metod
(najlepiej odtworzyć filmy równocześnie)

METODA TRADYCYJNA

NÓŻ HARMONICZNY

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(najczęstsze pytania i odpowiedzi)


 
POZOSTAŁE MAŁOINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE CENNIK ZABIEGÓW

 STRONA GŁÓWNA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 KONTAKT / CENNIK