STRONA G??WNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 KONTAKT / CENNIK

 

- LASER - KRIOCHIRURGIA - KOAGULATOR FOTONOWY - PLAZMA ARGONOWA -  RADIOCHIRURGIA - SHAVER -

dr hab. med. Marek Modrzyński

specjalista laryngolog; specjalista alergolog
lekarz medycyny estetycznej

- NOS -
BUDOWA I FUNKCJA

Button Text
  • jquery slider
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
image carousel by WOWSlider.com v7.8

X

- NOS -
BUDOWA I FUNKCJA

Nos stanowi pocz±tek dróg oddechowych i w prawidłowych warunkach to wła¶nie przez niego, a nie przez usta powinno odbywać się oddychanie. Abstrahuj±c od oczywistego faktu, że nos jest narz±dem węchu, przechodz±ce przez niego powietrze ulega ogrzaniu, nawilżeniu i oczyszczeniu.  Kiedy oddychamy przez usta nic z tych rzeczy nie następuje, a przynajmniej nie następuje w stopniu wystarczaj±cym. St±d też niedrożno¶ć nosa przekłada się też na inne schorzenia, w tym przewlekle zapalenia gardła i dolnych dróg oddechowych, chrapanie i bezdech

Budowa nosa - warto przeczytać

W znacznym uproszczeniu wnętrze nosa przedstawić można w następuj±cy sposób

Warto wiedzieć jak wygl±da tomografia komputerowa nosa i zatok, gdyż jest to obecnie bardzo często wykonywane badanie. W zależno¶ci od tego w jakiej płaszczyĽnie głowa zostanie przez tomograf "pocięta na plasterki" (czyli np. pionowo, poziomo, itd) na otrzymanej po badaniu płytce zobaczyć można trzy różne rodzaje obrazów.

Prawidłowy obraz tomografii komputerowej nosa i zatok przynosowych. Czerwona kreska pokazuje dolne małżowiny nosowe (prawidłowej wielko¶ci, bez cech przerostu i zmian obrzękowych. Kreska żółta wskazuje na przegrodę nosa (prosta, prawidłowa). Dla celów laryngologicznych najbardziej przydatne jest zdjęcie ¶rodkowe, ew. zdjęcie zamieszczone po lewej stronie.

Zasadniczy przepływ powietrza przez nos odbywa się po najprostszej drodze, czyli głównie przez jego doln± czę¶ć. Dlatego też wszelkie stany, które zwężaj± tę okolicę znacznie utrudniaj± oddychanie (np. przerost dolnych małżowin nosowych, duże polipy, masywne skrzywienie przegrody nosa).

Wyżej, w pobliżu małżowin nosowych ¶rodkowych znajduj± się uj¶cia czę¶ci zatok przynosowych. Wszelkie zmiany w tym rejonie powodować więc mog± m.in. ich stany zapalne, przy tylko pewnym wpływie na drożno¶ć nosa.

Zmysł węchu znajduje się natomiast w górnej czę¶ci nosa. Zaburzenia węchu mog± być dlatego wywołane nawet bardzo małymi zmianami, które zupełnie nie wpływaj± na drożno¶ć nosa (np. małe polipy lub zrosty po zabiegach czy tamponadzie).

Pomijaj±c tak oczywiste sprawy jak tocz±ce się aktualnie infekcje i alergie, przewlekła niedrożno¶ć nosa spowodowana być może czterema głównymi, opisanymi pokrótce poniżej przyczynami, które prowadz±c do zwężenia przewodów nosowych, utrudniaj± tym samym przepływ powietrza.

Przyczyny te to:

Wszystkie te schorzenia przebiegać mog± ł±cznie z zapaleniem zatok przynosowych

Na kolejnych stronach możesz dowiedzieć się na czym polegaj± wymienione powyżej jednostki chorobowe oraz czy można je leczyć z zastosowaniem technik małoinwazyjnych

ODSZUKAJ SWÓJ PROBLEM

POLIPY NOSA PRZEROST MAŁŻOWIN SKRZYWIENIE PRZEGRODY ZROSTY WEWNˇTRZNOSOWE


 

GÓRA STRONY
 

X

 

INNE PROBLEMY Z ZAKRESU LARYNGOLOGII

 

 

Polipy nosa, przerost ma??owin, uzale?nienie od kropli ....
NOS - NIEDRO?NO??

Przerost migda?k?w, czopy ropne, nawrotowe anginy ....
MIGDA?KI
Chrapanie i bezdech podczas snu ....
CHRAPANIE - BEZDECH
P?ukania zatok metod? Proetza, inhalacje AMSA ...
ZATOKI - P?UKANIE
Krwawienia z nosa - leczenie laserem ....
KRWAWIENIA Z NOSA
 

FOTOGALERIA

MA?OINWAZYJNE ZABIEGI LARYNGOLOGICZNE
POZOSTA?E PROBLEMY LARYNGOLOGICZNEREJESTRACJA
 

 STRONA G??WNA

 LARYNGOLOGIA - ZABIEGI

 ALERGOLOGIA

 MEDYCYNA ESTETYCZNA

 KONTAKT / CENNIK